System FIDman powstał w oparciu o posiadane przez twórców systemu doświadczenie w obsłudze dużych projektów infrastrukturalnych realizując potrzebę usprawnienia ich rozliczeń oraz podniesienia jakości wytwarzanej dokumentacji. Od 2011 roku FIDman wspomaga procedury rozliczania robót zgodnie z warunkami FIDIC i wytycznymi UE. Jest doskonałym narzędziem podczas przeprowadzania audytu dokumentacji rozliczeniowej na dużych projektach.

Dlaczego FIDman? Ponieważ:

  • Eliminuje błędy i usprawnia procedurę rozliczenia robót i usług
  • Automatycznie generuje karty obmiaru, rozliczenia wykonawcy, protokoły odbioru, PŚP i wiele innych dokumentów
  • Umożliwia automatyczne raportowanie, sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, wspomaga rozliczanie środków trwałych
  • Pozwala na sprawne odszukanie szczegółowych informacji o rozliczeniach, w tym o pracy podwykonawców.
  • Pozwala na bieżące monitorowanie postępów na realizowanych kontraktów

Jako system wspomagający zarządzanie i monitorowanie projektu jest zgodny z wytycznymi MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (pkt. 6.15.2), dlatego też jego zakup może być sfinansowany ze środków unijnych.

agregacja