Korzyści dla Zamawiającego

 • znaczące przyspieszenie procedury rozliczania robót,
 • szybki dostęp do pewnej informacji o postępie rzeczowym i finansowym robót,
 • wysoka jakość danych,
 • możliwość zbudowania pełnej sprawozdawczości w oparciu o bazę danych FIDmana – pełna automatyzacja raportowania postępu,
 • wykorzystanie na etapie przygotowania inwestycji i procedury przetargowej – skrócenie czasu na sprawdzanie ofert, minimalizacja błędów dot. niezgodności oferty z OPZ,
 • nadzór nad pracą Wykonawcy i Inżyniera,
 • kontrola nad zmianami na projekcie wykluczenie poleceń Inżyniera bez akceptacji Zamawiającego,
 • znaczące przyspieszenie z co najmniej kilku godzin do kilkudziesięciu sekund wyszukiwania informacji o zmianach (opis zmiany, uzasadnienie, zakres zmian oraz ich wartość),
 • ujednolicenie dokumentów rozliczeniowych,
 • wymuszanie odpowiednich standardów pracy Inżyniera i Wykonawcy,
 • wspomaganie przygotowywania scalonego przedmiaru robót,
 • eliminacja konieczności sprawdzania PŚP lub Protokołu Odbioru pod kątem niespójności i błędów rachunkowych,
 • monitorowanie wypełniania przez strony kontraktów terminów dotyczących rozliczeń,

fidman-dom-schemat_cor12