Korzyści dla Inżyniera Kontraktu

  • ułatwienie pracy, automatyzacja sporządzania dokumentacji rozliczeniowej,
  • minimalizacja błędów inspektorów nadzoru i eliminacja błędów obmiarowców,
  • eliminacja lub znaczące uproszczenie weryfikacji Wniosków Wykonawcy o PŚP lub Protokół Odbioru,
  • rejestrowanie zmian do kontraktów,
  • łatwe wyszukiwanie informacji i dokumentów rozliczeniowych,
  • znacząca poprawa efektywności pracy zespołu Inżyniera w obszarze rozliczeń i raportowania,
  • poprawa jakości oferowanych usług poprzez usprawnienie audytu wewnętrznego pracy poszczególnych zespołów.

fidman-fabryka-schemat_cor12