Polityka cookies

  1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na komputerze osoby odwiedzającej serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać sposób wyświetlania Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
  2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.
    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
  3. Serwis wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  4. Ustawienia sposobu przetwarzania cookies przez poszczególne przeglądarki opisane są w dokumentacji tych przeglądarek.
  5. Serwis może gromadzić adresy IP Klientów. Dane te zbierane są wyłącznie dla celów diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
  6. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych będących własnością innych podmiotów gospodarczych, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.