System

system_2System FIDman służy przede wszystkim do automatycznego rozliczania kontraktów na roboty.  System powstał w oparciu o procedury obmiaru i rozliczania robót wg warunków kontraktowych FIDIC. FIDman jest stosowany zarówno do rozliczania obmiarowego jak i ryczałtowego.

Dzięki zastosowaniu systemu FIDman procedura tworzenia i zatwierdzania wszystkich dokumentów rozliczeniowych (Książka obmiaru, Rozliczenia Wykonawcy, PŚP lub Protokół Odbioru) jest skrócona z kilkunastu dni (a nawet miesiąca) do kilku minut.