Przykładowe ekrany

Karty obmiaru

karty-obmiaru

Okresy rozliczeniowe

okresy-rozliczeniowe

Przedmiar

przedmiar

Zmiany

zmiany