Korzyści dla Wykonawcy

  • wysoka jakość danych,
  • skrócenie czasu pomiędzy wykonaniem robót a wystawieniem faktury,
  • nadzór Zarządu nad realizacją projektu poprzez bezpośredni dostęp do danych z budowy,
  • szybszy przepływ środków finansowych,
  • wspomaganie weryfikacji kart obmiarowych przez Inżyniera,
  • automatyczne sporządzanie ksiąg obmiaru,
  • automatyczne sporządzanie Rozliczeń Miesięcznych Wykonawcy.

fidman-dom-schemat_cor12